آغاز سال 1397 مبارک باد
چاپ دوم کتاب درآمدی بر مفاهیم و قوانین و مقررات سازمانهای مردم نهاد منتشر شد.
عضو مجمع نمایندگان سمنهای استان کردستان گفت: جوانان بازوهای قدرتمندی برای دولت و جامعه هستند که می‌توان از آنها به عنوان دولت‌یاران و همیاران مردم استفاده کرد.
معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: یکی از مهمترین برنامه هایی که دکتر هاشمی در دولت دوازدهم به مجلس تقدیم کرد اجتماعی شدن سلامت بود و اولین مساله اجتماعی شدن سلامت ، مشارکت مردم است یعنی مردم به فکر سلامتی خود و اعضای خانواده باشند در این صورت هزینه های درمانی کاهش پیدا می کند.
گروه اجتماعی-جانشین معاون وزیر کشور در ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان بیان کرد: طی تفاهم نامه‌ای که وزارت کشور با سازمان استخدامی طی ۱۰بند انجام داد قرار شد در هر استان دو سازمان مردم نهاد در موضوع حقوق شهروندی تاسیس شود.