در یک سازمان مردم نهادی که هدف توسعه اجتماعی در تمامی زمینه ها می باشد ، می بایست از کدام سازمان تخصصی مربوطه استعلام گردد ؟

پاسخ : طبق آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، یکی از استعلامات برای صدور پروانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، اخذ نظر دستگاه دولتی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان مردم نهاد می باشد .

براین اساس هر کدام از سازمانهای مردم نهاد براساس موضوع فعالیت تخصصی که دارند ، یکی از دستگاههای دولتی را بعنوان دستگاه تخصصی انتخاب می کنند.

وظایف دستگاههای تخصصی در ارتباط با سازمانهای مردم نهاد به شرح زیر است :

v    درمرحله تاسیس ؛ اظهار نظر در مورد نام و اهداف پیشنهادی تشکل

v    درطول فعالیت ؛ حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیت تشکل ، واگذاری طرح و پروژه ، انجام نظارت تخصصی

به عنوان مثال ؛ برخی از دستگاههای تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، به شرح زیر قابل ذکر است :

ردیف موضوع فعالیت دستگاه تخصصی
1
 • ·اموراجتماعی
 • ·توسعه اجتماعی و ارتقای رفاه اجتماعی
 • ·آموزش و ترویج حقوق شهروندی
 • ·آموزش قوانین و مقررات برای عموم مردم
 • ترویج مؤلفه‌ها و شاخص‌های توسعه اجتماعی
 • نشاط اجتماعی
 • سرمایه اجتماعی
 • ترویج مسئولیت اجتماعی
 • آموزش‌های اجتماعی و جامعه‌پذیری
 • ارتقای مهارت‌های اجتماعی
 • ارتقای روحیه مشارکت و همکاری
 • اقوام
 • حمایت از حقوق کودک
 • پیشگیری از آسیب های اجتماعی

وزارت کشور

سازمان اموراجتماعی کشور

2
 • ·امور فرهنگی
 • ·ترویج هنر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
3
 • ·بهداشت وسلامت
 • ·حمایت از بیماران

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

دانشگاه های علوم پزشکی

4
 • ·حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی
سازمان  حفاظت از محیط زیست
5
 • ·امور جوانان ، ورزش
وزارت ورزش و جوانان
6
 • ·امور بین الملل و انجمن های دوستی
 • ·کمک به شکل‌گیری و توسعه روابط دوستانه بین ملل دنیا
 • ·کمک به توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی با سایر ملل
 • ·تعامل و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی
 • ·نظارت بر اجرای معاهدات، کنوانسیون‌ها، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های بین‌المللی
 • ·ترویج فرهنگ صلح و دوستی
 • ·دفاع از حق توسعه ملل و تأکید بر برابری کشورها و حق آن‌ها برای پیشرفت و توسعه
 • ·حمایت از پناهندگان و مهاجرین خارجی
وزارت امورخارجه
7 امور خیریه و نیکوکاری
 • حمایت از نیازمندان و محرومان

کمیته امداد امام خمینی(ره)

سازمان بهزیستی کشور

سازمان اوقاف و امور خیریه

8
 • امور خانواده و زنان
 • ·تحکیم بنیان خانواده
 • ·آموزش مهارت‌های زندگی و خانواده
 • ·حقوق زنان
 • ·حقوق خانواده
 • ·سلامت خانواده
مرکز امورزنان و خانواده ریاست جمهوری
9
 •  پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 • حمایت از معلولان
 • مقابله با اعتیاد
سازمان بهزیستی کشور
10
 • ·میراث فرهنگی و گردشگری
 • ·
سازمان میزاث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
11
 • ·عمران و آبادانی
 • ·کمک به آبادانی و توسعه شهری
 • ·کمک به آبادانی و توسعه روستایی
 • ·کمک به آبادانی مناطق محروم

وزارت کشور

معاونت توسعه شهری و روستایی

وزارت راه و شهرسازی

12
 • ·حمایت از نخبگان
 • ·حمایت از مخترعین
بنیاد ملی نخبگان
13
 • ·مدیریت بحران
 • ·مشارکت در پیشگیری از حوادث
 • ·کمک به ارتقای سطح ایمنی در شهرها و روستاها
 • ·آموزش و اطلاع‌رسانی در مورد مدیریت بحران
 • ·ارتقای آگاهی شهروندان در زمینه پیشگیری و مقابله با حوادث

وزارت کشور

سازمان مدیریت بحران کشور

14
 • ·توسعه پایدار
 • ·مشارکت در طراحی و تدوین برنامه‌های توسعه ملی
 • ·مشارکت در طراحی و تدوین برنامه‌های توسعه شهری
 • ·مشارکت در طراحی و تدوین برنامه‌های توسعه روستایی
 • ·نظارت بر رعایت مؤلفه‌های توسعه متوازن در اجرای برنامه‌های توسعه
 • ·ترویج استانداردها و مؤلفه‌های توسعه پایدار در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی
 • ·آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه و ارائه راهکار

وزارت کشور

سازمان اموز اجتماعی کشور

معاونت توسعه شهری و روستایی

 

15
 • ·شبکه سازمانهای مردم نهاد
وزارت کشور