آیادرکشور ما سازمان مردم نهاد فعال حرفه ای درحوزه اشتغال جوانان وهم چنین اعتقادی ومذهبی جوانان فعالیت دارند؟

خواهشمنداست درصورت داشتن سایت ازسازمان های مردم نهاد فوق الذکر،آدرس آنها را اعلام بفرمائید.

پاسخ :در آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد مصوب 8/5/84 هیات وزیران ، نوع خاصی از تشکلها تحت عنوان "سازمانهای مردم نهاد جوانان"  پیش بینی گردیده و صدور مجوز آنها برعهده "سازمان ملی جوانان" گذاشته شده است و در حال حاضر  "وزارت ورزش و جوانان (معاونت ساماندهی امور جوانان)"   در سطح کشور اقدام به صدور مجوز در زمینه موضوعات مرتبط با امور جوانان می نمایند .

تعریف سازمان مردم نهاد جوانان  در پایگاه اینترنتی وزارت ورزش و جوانان  :

 سازمان های مردم نهاد جوانان به سازمان هایی گفته می شود که برای انجام فعالیت و ارائه خدمات داوطلبانه در عرصه های تربیتی جوانان با مشارکت جوانان و بر اساس مدیریت جوانان با استناد به  موضوع ماده صد و دوازده قانون برنامه چهارم توصعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اجرای مصوبه شماره 7862 ت 31281 هـ مورخ 1384/5/8 هیئت محترم وزیران فعالیت می نماید .

با توجه به سند ملی توسعه ویژه ساماندهی امور جوانان یکی از برنامه های سیزده گانه سازمان ملی جوانان که یکی از آنها "برنامه شناسایی و تقویت سازمان های مردم نهاد مرتبط با امور جوانان " می باشد، جوانان در گروه سنی چهارده تا بیست و نه سال را جهت تاسیس و صدور پروانه فعالیت با عنوان سازمانهای مردم نهاد ( سمن ) تحت پوشش قرار می دهد.

درحال حاضر در وزارت ورزش و جوانان ، "اداره کل مشارکتهای اجتماعی جوانان"  مسئولیت صدور  اعتبارنامه تشکلهای جوانان را عهده دار می باشد و صدور اعتبارنامه در طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با امور جوانان انجام می شود.

برای دریافت اطلاعات دقیق در خصوص تعداد و موضوع فعالیت این تشکلها ، می توانید به سایت "وزارت ورزش و جوانان" به نشانی   http://msy.gov.ir  و یا به "اداره کل مشارکتهای اجتماعی جوانان" مراجعه نمایید.