من عضو انجمن صنفی کارگری یکی از شهرستانها هستم،انجمن ما سه سال پیش با میراث فرهنگی شهر یه قرارداد اقتصادی امضا کردو به عنوان پیمانکار یه کاری رو قبول کرد و به ۱۹ نفر حقوق میداد و اوایل  کار متوجه شد   پولی که از میراث گرفته کم بوده . الان ۶۰ میلیون تومان به ۱۹ نفر بدهکار هست بابت سه ماه پرداختی که نداشته و واقعا هم پول کم بوده و نتونسته پرداخت کنه و الان اعضای انجمن و بازرس انجمنمون مجمع فوق العاده تشکیل دادن تا انجمن رو منحل کنن و نمیدونیم بعدش چی میشه جون بدهکار هم هستیم ،سوال من این هست که آیا راه دیگری به جز انحلال وجود دارد؟؟یا اینکه انحلال اصلا راه درستی هستدراینشرایط؟؟چهراهکاریراپیشنهادمیکنید؟

 

در مواقعی که موسسه با یک چالش مواجه می شود جلسه "مجمع عمومی فوق العاده"  برگزار می کنند تا مشکلات برای اعضای موسسه گزارش شود  و راهکارهای آنان برای حل مشکل مطرح شده و نهایتا اتخاذ تصمیم می کنند . انحلال یکی از راهکارهایی است که ممکن است به تصویب برسد . 

در مورد انجمن شما ، باید توجه داشت حتی در صورت انحلال ،  باید "هیات تصفیه"  انتخاب شده و بدهی موسسه را پرداخت نمایید. 

راهکار دیگر آنست که با ارائه اسناد و مدارک قرارداد ، ثابت شود موسسه متضرر شده است و طرح جدیدی برای تداوم فعالیت موسسه پیشنهاد گردد.  اعضای انجمن می توانند باتغییر هیات مدیره و یا  ارائه یک فرصت جدید  به هیات مدیره فعلی ، پروژه و درآمدهای جدیدی طراحی نمایند و بدینوسیله بدهی موسسه پرداخت شده و فعالیت آن نیز تداوم یابد .    

بطور کلی در عقد قراردادها  باید توجه نمایید تا قرارداد متناسب با منابع مالی و اجرایی موسسه باشد و توانمندی لازم را برای اجرای پروژه داشته باشید. ضمن اینکه سازمانهای مردم نهاد برای اجرای امور ، عمدتا از افراد داوطلب استفاده می کنند  و سهم کمی از منابع حاصل از قرارداد برای هزینه های جاری و پرسنلی اختصاص می یابد.

درواقع  افرادی که با پروژه های سازمانهای مردم نهاد همکاری می نمایند ، در صدد کمک به اجرایی شدن اهداف سازمان هستند و نه کسب درآمد و سود . لذا افراد درطول همکاری باید به ماهیت غیرانتفاعی سازمان ، توجه داشته باشند.