جمعی هستیم تصمیم داریم یک موسسه خیریه تاسیس نموده و به فعالیت عام المنفعه بپردازیم. امکان تهیه مکان برای تاسیس یک درمانگاه کوچک را داریم. همچنین امکان توسعه فعالیت نیز میسر است.لطفا راهنمایی بفرمایید؟

پاسخ :برای تاسیس موسسه خیریه باید "فرم درخواست تاسیس سازمان مردم نهاد" را در سایت  saman.moi.ir   تکمیل و ارسال نمایید. طبق مصوبات "هیات نظارت کشور" ، یکی از شرایطی که در روند تاسیس  موسسات خیریه مورد توجه می باشد ، تمکن مالی موسسین برای اجرای اهداف و انجام اقدامات خیریه  است .

بعنوان مثال برای تاسیس موسسه خیریه در سطح  یک شهرستان ، می بایست دارایی اولیه به میزان 200 میلیون تومان از سوی موسسین تامین شود .

دارایی اولیه می تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد و لذا زمین ، ساختمان ، درمانگاه ، مدرسه و ... که توسط موسسین در راستای امورخیریه اهدا گردیده و یا احداث شده باشد ، می تواند بعنوان آورده اولیه موسسین ملاک عمل قرار گیرد.

برای آغاز فعالیت بهتر است محدوده فعالیت در سطح یک شهرستان انتخاب شود و بعد از 2 سال ، می توان با ارائه گزارش فعالیت ، درخصوص ارتقای سطح فعالیت به استانی یا ملی اقدام نمود .