کسی که توانایی حضور درمجمع را ندارد به چه طریق میتواند به فرد دیگری وکالت دهد؟ ایاباید محضری باشه؟ یا کتبی کافی است؟ اس ام اسی چطور؟ ایاصرفا به کسی که عضو مجمع است میتوان وکالت داد؟ هرفرد که خود عضو مجمع هست تاچندنفر میتواند وکالت داشته باشد ؟

پاسخ :وكالت برای حضور و استفاده از حق رای در مجامع عمومی  ، معمولا در اساسنامه سازمان مردم نهاد پیش بینی می شود و درصورت عدم پیش بینی این موضوع ، صرفا وكالت محضری قابل پذیرش است و در این زمینه اعضا می توانند به هر فردی  وكالت محضری ارائه دهند  . ولی در صورتیكه در اساسنامه به این موضوع پرداخته شود ، نوع وكالت ، تعداد ، افرادی كه می توانند وكالت را بپذیرند و  سایر امور ، به دقت   پیش بینی  می شود  و مقررات اساسنامه  ملاك عمل خواهد بود.