ممکنه شرایط بازرس رو توی سمن بگید؟ حتما بازرس یک سمن باید تحصیلات خاصی داشته باشه یا عضو انجمن خاصی باشه ؟

پاسخ :شرایط بازرس در اساسنامه پیش بینی می شود و بر 2 نوع است :

  1. شرایط عمومی ، كه در همه اساسنامه ها یكسان می باشد  . مانند : نداشتن سابقه محكومیت وعدم محرومیت از حقوق اجتماعی ، نداشتن نسبت نسبی و سببی  با اعضای هیات مدیره و ....
  2. شرایط خاص ، دربرخی از سازمانهای مردم نهاد شرایط خاصی برای بازرس  پیش بینی می شود مانند سطح تحصیلات یا تجربه كاری در امور مالی و یا اینكه بازرس یك موسسه حسابرسی مستقل باشد .

بطور كلی دراغلب سازمانهای مردم نهاد كه شرایط خاصی برای تصدی سمت بازرس وجود ندارد و صرفا شرایط عمومی مدنظر است  ، همه اعضا می توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند .

ولی در صورتیكه شرایط خاصی در اساسنامه پیش بینی شده باشد ، رعایت این شرایط الزامی است.