سازمانهایی که قبلا با مجوز اداره کل مثلا میراث فرهنگی استان ثبت شده اند چه اقدامی می بایست انجام دهند و یا بر اساس همان پروانه فعالیت می توانند  فعالیت نمایند ؟

پاسخ :تشكل هایی كه قبلا از سایر سازمانهای دولتی مجوز داشته اند ، مشمول "تطبیق وضعیت"  هستند و به 2 دسته تقسیم بندی  می شوند :

  1. تشكلهایی كه علاوه بر دریافت مجوز ، شخصیت حقوقی آنها نیز ثبت شده است .این تشكلها با مراجعه به سایت  و تكمیل "فرم درخواست تطبیق وضعیت" ،  نسبت به دریافت پروانه فعالیت جدید اقدام نموده و فعالیت خود را پیگیری می كنند. شماره ثبت اینگونه تشكلها ، همان شماره ثبت قبلی است و معمولا  نام تشكل هم تغییر نمی كند ، مگراینكه مغایرتی با قوانین ذیربط داشته باشد.
  2. تشكلهایی كه دارای مجوز هستند ولی شخصیت حقوقی آنها به ثبت نرسیده است . اینگونه تشكلها  به دلیل عدم ثبت شخصیت حقوقی ، مشمول تطبیق وضعیت نمی شوند و می بایست از طریق سایت  www.saman.moi.ir   فوق الاشاره "فرم درخواست تاسیس " را تكمیل كرده و نسبت به دریافت پروانه فعالیت و ثبت شخصیت حقوقی اقدام نمایند.

 باتوجه به مطالب فوق درصورتیكه تشكل دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی استان بوده و شخصیت حقوقی نیز به ثبت رسیده باشد، باید طبق مفاد ماده 30 آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، درخصوص تطبیق وضعیت  و  دریافت پروانه فعالیت  از استانداری ذیربط  اقدام نماید . فعالیت اینگونه تشكلها  پس از دریافت پروانه فعالیت(تطبیق وضعیت ) ،  دارای وجاهت قانونی است .