من دانشجوی پژوهشگری علوم اجتماعی هستم. برای انجام پژوهشی در زمینه «پاسخگویی» به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، تصمیم گرفته‌ام بر مساله نحوه قانونی ارتباط سمن ها با دولت (در معنای عام) و مراحل اجرایی و ... آن در ایران تمرکز کنم. چطور می‌توانم از طریق این درگاه با یکی از مدیران آگاه در این زمینه ارتباط برقرار کنم و اطلاعاتی دریافت کنم؟

 -اگر برای  انجام پژوهش نیاز به مذاکره با مسئولین دولتی ذیربط و همچنین دریافت اطلاعات و آمار دارید ، می بایست  از طریق دانشکده به اداره کل سازمانهای مردم نهاد معرفی شوید . تلفن دفتر اداره کل سازمانهای مردم نهاد 84867317-021