جهت ایجاد هر گونه تغییر در پروفایل اختصاصی خود، در بخش تماس با مای سایت مرجع سازمانهای مردم نهاد، نام کاربری، نام سازمان مردم نهاد و تغییرات مورد نظر خود را اعلام فرمایید تا در اسرع وقت توسط مدیریت وب سایت، تغییرات اعمال گردد.

تماس با ما