من دانشجوی پژوهشگری علوم اجتماعی هستم. برای انجام پژوهشی در زمینه «پاسخگویی» به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، تصمیم گرفته‌ام بر مساله نحوه قانونی ارتباط سمن ها با دولت (در معنای عام) و مراحل اجرایی و ... آن در ایران تمرکز کنم. چطور می‌توانم از طریق این درگاه با یکی از مدیران آگاه در این زمینه ارتباط برقرار کنم و اطلاعاتی دریافت کنم؟

ارسال درخواست

آدرس ایمیل*
لطفا آدرس ایمیل را به طور صحیح وارد کنید.

پرسش*
لطفا پرسش و درخواست مشاوره خود را به طور صحیح وارد کنید.

کد امنیتی*
کد امنیتی
لطفا کد امنیتی را به طور صحیح وارد کنید.