مدت بیش از دوماه است که استعلامات مربوط به تاسیس سازمان انجام شده است اما جواب یکی از استعلام ها از سازمان مربوطه نیامده است؛ با توجه به اینکه تایید نام انجمن ما تا 17 مهر مهلت دارد. از افرادی شنیدم که گفتند از دو ماه بگذرد و پاسخ دریافت نشود می توانند به منزله تایید تلقی شده و پرونده در جلسه هیات نظارت مطرح شود. آیا این گفته درست است یا باید تا دریافت پاسخ صبر کنیم؟با تشکر

آیا می توان به اعضایی که در یک سمن به صورت موظفی حقوق دریافت می کنند حق رای در مجمع را داد؟ با توجه به اینکه اعضای موظفی ساعاتی از حضور خود را به صورت داوطلبانه طی می کنند. یعنی بابت تمام ساعت های حضور حقوق دریافت نمی کنند؟

آیا هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دارای پروانه فعالیت در سطح شهرستان می تواند در استان دیگری اقدام به تأسیس دفتر نمایندگی نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، خواهشمند است روش های اجرایی و فرآیند اداری آن را تشریح فرمائید.

ارسال درخواست

آدرس ایمیل*
لطفا آدرس ایمیل را به طور صحیح وارد کنید.

پرسش*
لطفا پرسش و درخواست مشاوره خود را به طور صحیح وارد کنید.

کد امنیتی*
کد امنیتی
لطفا کد امنیتی را به طور صحیح وارد کنید.