آیا خیریه ها از درآمدی که بدست می آورند می توانند خرج تبلیغات و...کنند؟ آیا خیریه ها می توانند درصدی از جمع آوری پولی که بدست آوردند برای بازاریاب ها اختصاص دهند؟ آیا خیریه ها می توانند درصدی را به عنوان جمع آوری کننده برداشت کنند؟

پاسخ : پرداخت کمک های مردمی  به موسسات خیریه  با هدف حمایت از نیازمندان و محرومین انجام می شود و نیت اصلی افرادی که به این موسسات کمک می نمایند ؛  رساندن کمک نقدی یا غیرنقدی به  افراد نیازمند است .

براین اساس موسسات خیریه می بایست منابع حاصل از کمک های مردمی را در راستای حمایت از نیازمندان هزینه نمایند و برای جمع آوری کمکهای مردمی  و سایر امور اداری ،  تا حدامکان از افراد داوطلب   استفاده کنند .

پرداخت هزینه های جاری و پرسنلی  در اغلب موسسات خیریه ، از محل منابع مشخص انجام می شود که این منابع توسط اعضای هیات امنا و مدیران موسسه  خیریه و یا خیرین  و افراد خاص ، تامین می  شود .

هزینه های جاری و پرسنلی موسسات خیریه ، دارای سقف و محدوده مشخص است . بعنوان مثال هزینه های پرسنلی و میزان حقوق  براساس معیارهای قانون کار انجام می شود . همچنین هزینه های جاری و اداری و تبلیغات موسسات خیریه  نیز صرفا در حدنیازهای ضروری و براساس اسناد مثبت هزینه ، انجام می شود. 

براین اساس افرادی که  با موسسات خیریه همکاری می کنند به 2 گروه داوطلب یا حقوق بگیر تقسیم می شوند.  حقوق کارمندان حقوق بگیر می بایست درچهارچوب یک قراردادمشخص پرداخت شود و این موسسات نمی توانند درصدی از کمکهای مردمی را به کارکنان اختصاص دهند و یا پرداخت حقوق را منوط به جمع آوری کمک های مردمی نمایند . همچنین جمع آوری کمکهای مردمی ، می بایست توسط داوطلبین ویا کارکنان موسسه خیریه انجام شود و واگذاری این امر بصورت مقاطعه کاری و پیمانکاری به اشخاص ثالث ، فاقد وجاهت قانونی است.

بطور کلی یکی از مهمترین شرایط در روند تاسیس و فعالیت موسسات خیریه ، تمکن مالی موسسین و مدیران این موسسات است و طبق مصوبه هیات مرکزی نظارت بر سازمانهای مردم نهاد کشور ، یکی از شروطی که برای تاسیس موسسات خیریه از سال 1392 به بعد مدنظر قرار گرفته است ؛ تمکن مالی موسسین و مدیران می باشد که براساس آن تامین هزینه های جاری و پرسنلی راسا از سوی هیات مدیره و اعضای موسسه انجام می شود و کمک های مردمی طبق نیت وهدف خیرین ، صرفا در راستای کمک به نیازمندان و محرومین هزینه  خواهد شد.

همچنین طبق ماده 7 آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، "تقسیم دارایی، سود و یا درآمد سازمان در میان مؤسسان، اعضا و مدیران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است" .  بنابراین برداشت از کمک های مردمی جهت تقسیم بین مدیران یا کارکنان موسسات خیریه ، فاقد وجاهت قانونی است.

 


ارسال درخواست

آدرس ایمیل*
لطفا آدرس ایمیل را به طور صحیح وارد کنید.

پرسش*
لطفا پرسش و درخواست مشاوره خود را به طور صحیح وارد کنید.

کد امنیتی*
کد امنیتی
لطفا کد امنیتی را به طور صحیح وارد کنید.