در ارتباط با قوانین مالی حاکم بر سازمانهای مردم نهاد  ،  راهنمایی بفرمایید که چه قوانین مالی باید حاکم باشد تا اجرا شود ؟

 پاسخ :سازمانهای مردم نهاد در زمره اشخاص حقوقی هستند و باتوجه به اینکه ثبت شخصیت حقوقی این سازمانها ، تحت عنوان "موسسات غیرتجاری غیرانتفاعی" ،  به استناد قانون تجارت انجام می شود ، لذا مقرراتی که در زمینه عملکرد مالی اشخاص حقوقی در قانون تجارت پیش بینی شده است ، درمورد سازمانهای مردم نهاد نیز صادق خواهد بود ، به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور ،صراحتا در مورد آن حکم قانونی جدیدی مصوب شده باشد.

v      ازجمله این احکام می توان به ممنوعیت تقسیم اموال و دارائیها در سازمانهای مردم نهاد اشاره نمود که در ماده 7 تصویب نامه شماره 27862/ت 31281ه مورخ 8/5/84 هیات وزیران(آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد) به تصویب هیات وزیران رسیده است و براساس آن کلیه اموال و دارائیهای سازمانهای مردم نهاد متعلق به شخصیت حقوقی سازمان است.

" ماده 7: تقسیم دارایی، سود و یا درآمد سازمان در میان مؤسسان، اعضا و مدیران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است."

v      در ماده 6 تصویب نامه هیات وزیران ، منابع مالی سازمانهای مردم نهاد پیش بینی شده است :

"ماده 6: هزینه های سازمان از منابع زیر تأمین می شود: الف ـ هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی.

ب ـ وقف و حبس.

پ ـ وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آیین نامه.

ت ـ حق عضویت در سازمان. "

v      طبق تبصره یک ماده 6 تصویب نامه مذکور در صورتیکه سازمان مردم نهاد در صدد دریافت منابع مالی از خارج از کشور باشد، اخذ مجوز از وزارت کشور الزامی است:

"تبصره 1 ـ سازمان موظف است پیش از دریافت كمك از منابع خارجی، مشخصات منبع كمك كننده، میزان كمك و چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتی مربوط اعلام نماید. مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر یك هفته از تاریخ وصول اعلام یاد شده، نسبت به نظر خواهی از وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. موافقت دستگاه های یا شده ضروری است و این دستگاه ها موظف به اظهار نظر ظرف حداكثر یك ماه از تاریخ وصول استعلام می باشند. عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است. "

v      موضوع دیگری که در مورد قوانین مالی حاکم بر سازمانهای مردم نهاد می توان به آن اشاره نمود ، انتشار گزارش عملکردمالی و اجرایی این سازمانها  برای اطلاع عموم است  ،که این امر  ناشی از التزام سازمانهای مردم نهاد به اصل شفافیت در تامین منابع و نحوه هزینه نمودن آن می باشد:

"ماده 5: سازمان مكلف است گزارش عملكرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال، سایر گزارشهای عملكرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یادشده، حسب مورد، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذكور برای اطلاع عموم، در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام كند."

v      همچنین در  حکم قانونی دیگری ، درصورتیکه سازمان مردم نهاد در صدد بهره مندی از معافیت مالیاتی باشد می بایست مقررات سازمان امور مالیاتی کشور را دراین زمینه به مورد اجرا گذارد:

"بند ط ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم :

 بند ط- كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي موسسات خيريه   و   عام المنفعه كه به ثبت رسيده‌اند، مشروط بر آن كه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور در بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت كند، از پرداخت ماليات معاف است."

v      در خصوص مدیریت امور مالی سازمانهای مردم نهاد از قبیل  استقرار سیستم حسابداری استاندارد، تنظیم دفاتر مالی ، ثبت و ضبط صورتهای مالی ، تنظیم اسناد حسابداری ، تصویب صورتهای مالی ، تصویب ترازنامه ، دریافت مطالبات و پرداخت دیون و بدهی ها ، تصفیه امور و .... ، مفاد قانون تجارت و همچنین مقررات و استانداردهای حسابداری و  حسابرسی ، همانند سایر اشخاص حقوقی جاری است .

  باتوجه به مطالب فوق ،  بطور کلی قوانین مالی حاکم بر سازمانهای مردم نهاد ، شامل قوانین و مقرراتی است که در مورد اشخاص حقوقی صادق است  که از جمله آن می توان به  قانون تجارت و قانون مالیاتهای مستقیم  اشاره نمود. همچنین تصویبنامه های هیات وزیران (آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد) نیز  از جمله مقرراتی است که می بایست در عملکرد مالی سازمانهای مردم نهاد به مورد اجرا گذاشته شوند.

 

 


ارسال درخواست

آدرس ایمیل*
لطفا آدرس ایمیل را به طور صحیح وارد کنید.

پرسش*
لطفا پرسش و درخواست مشاوره خود را به طور صحیح وارد کنید.

کد امنیتی*
کد امنیتی
لطفا کد امنیتی را به طور صحیح وارد کنید.