آیا یک خیریه می تواند از راه فروش و توزیع کتابهایی که به دست خود عاملین اجرایی خیریه تالیف شده است ، منبع درآمدی داشته  باشد و منابع بدست آمده  را  در اهداف خیریه صرف کند؟ دوم اینکه در چه صورتی خیریه می تواند از راه سرمایه گذاری کسب درآمد قانونی داشته باشد؟

من عضو انجمن صنفی کارگری یکی از شهرستانها هستم،انجمن ما سه سال پیش با میراث فرهنگی شهر یه قرارداد اقتصادی امضا کردو به عنوان پیمانکار یه کاری رو قبول کرد و به ۱۹ نفر حقوق میداد و اوایل  کار متوجه شد   پولی که از میراث گرفته کم بوده . الان ۶۰ میلیون تومان به ۱۹ نفر بدهکار هست بابت سه ماه پرداختی که نداشته و واقعا هم پول کم بوده و نتونسته پرداخت کنه و الان اعضای انجمن و بازرس انجمنمون مجمع فوق العاده تشکیل دادن تا انجمن رو منحل کنن و نمیدونیم بعدش چی میشه جون بدهکار هم هستیم ،سوال من این هست که آیا راه دیگری به جز انحلال وجود دارد؟؟یا اینکه انحلال اصلا راه درستی هستدراینشرایط؟؟چهراهکاریراپیشنهادمیکنید؟