جمعی هستیم تصمیم داریم یک موسسه خیریه تاسیس نموده و به فعالیت عام المنفعه بپردازیم. امکان تهیه مکان برای تاسیس یک درمانگاه کوچک را داریم. همچنین امکان توسعه فعالیت نیز میسر است.لطفا راهنمایی بفرمایید؟

کسی که توانایی حضور درمجمع را ندارد به چه طریق میتواند به فرد دیگری وکالت دهد؟ ایاباید محضری باشه؟ یا کتبی کافی است؟ اس ام اسی چطور؟ ایاصرفا به کسی که عضو مجمع است میتوان وکالت داد؟ هرفرد که خود عضو مجمع هست تاچندنفر میتواند وکالت داشته باشد ؟